rekrutacja

rekrutacja

ABC matury - egzamin zawodowy

ABC matury - egzamin zawodowy

odwiedziny naszej strony

dzisiaj80
wczoraj303
tygodniowo2382
miesiecznie8933
wszystkie366726
 
 
 
Szkoła policealna

SZKOŁA POLICEALNA kształcąca w zawodzie:

Technik informatyk  351203

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,\
    administrowania tymi sieciami

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania
    tymi stronami i aplikacjami

 

Kwalifikacje

 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych

 

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

3. Naprawa komputera osobistego

 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami

 

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami

 

1. Tworzenie stron internetowych

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

3. Tworzenie aplikacji internetowych

 

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk
może uzyskać dodatkowy dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik teleinformatyk,
po potwierdzeniu kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich oraz kwalifikacji E.16. Montaż
i eksploatacja sieci rozległych.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

 

Absolwent szkoły
kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego
    przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące
    w środowisku pracy

2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych
    związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy
    i w odniesieniu do stanowisk pracy

3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków
    i chorób zawodowych

4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
    i higieny pracy

 

Kwalifikacje

 

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych
    określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy

3. Ocenianie ryzyka zawodowego

4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
    oraz chorób zawodowych

5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług
    z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Florysta 343203

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) projektowania dekoracji roślinnych

2) wykonywania dekoracji roślinnych

3) aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni

 

Kwalifikacje

 

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

1. Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych

2. Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych

3. Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego
    i wyrobów florystycznych


 

 
Wydanie polskie: Copyright (C) 2005 Polskie Centrum Joomla! :: (C) 2014 Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem udostępnianym na warunkach licencji GNU/GPL.